บริษัท
 
 

ความมุ่งมั่นของเรา

บริษัทของเราคือบริษัทTA-TO Contacts Co., LTD. เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกคนและให้ความสำคัญมากที่สุดในการใช้มาตรการในการป้องกันข้อมูล หมายถึงบริษัทTA-TO Contacts Co., LTD. จะรักษาและใช้ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าทุกคนอย่างระมัดระวังและอย่างรับผิดชอบที่สุดซึ่งหมายรวมถึงการประสานงานกับบุคคลที่สามหรือหน่วยงานและบริษัทพันธมิตรทั้งนี้ บริษัทTA-TO Contacts Co. LTD ไม่รับผิดชอบถึงบุคคลที่สามเว้นแต่จะมีระบุไว้ชัดเจน

 

การเก็บประมวลผลและการใช้ข้อมูล

ในการที่จะให้ดำเนินการจัดหาสินค้าที่คุณได้สั่งซื้อบริษัทTA-TO Contacts จะเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมายเพื่อให้เกิดเป็นสัญญาในการให้บริการระหว่างTA-TO.comและคุณในฐานะลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าแต่ข้อมูลเพิ่มเติมจะเก็บเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นข้อมูลที่กล่าวข้างต้นหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์

ทั้งนี้คุณอาจได้ยินยอมแล้วในการให้ใช้ข้อมูลในขณะที่คุณได้ใช้เว็บไซต์อย่างไรก็ตามคุณสามารที่จะยกเลิกการยินยอมนี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ทุกเมื่อเพื่อให้เป็นผลบังคับในอนาคต

ถ้าหากคุณสมัครรับข่าวสารเราจะใช้อีเมลของคุณ (โดยได้รับอนุญาต) ในการทำกิจกรรมทางการตลาดจนกระทั่งเราได้รับคำสั่งให้ยกเลิกจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร  คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  Terms & Conditions"

 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการพัฒนาการเสนอสินค้า TA-TO.comใช้cookies หรือชุดข้อมูขนาดเล็กที่ใช้สืบข้อมูลได้ข้อมูลที่เก็บไว้ในคุ๊กกี้จะไม่สามารถระบุตัวคนได้และไม่สามารถอ้างถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้คุณสามารถยกเลิกคุ๊กกี้ได้ที่เว็บบราวเซอร์ของคุณ 

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทTA-TO Contacts Co., LTD. ยืนยันว่าข้อมูลที่เก็บไว้จะมีความปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้เทคโนโลยีในการป้องกันคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เข้าถึงเราจะทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นแล้วเราใช้ระบบรักษาควาปลอดภัย SSL (Secure sockets layer) ในการเข้าข้อมูลเมื่อทำธุรกรรมทางการเงินเทคโนโลยีนี้การเจาะข้อมูลต้องใช้เวลาพันปีในการเจาะและเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันเป็นมาตรฐานสากล

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีความจำเป็นบริษัทอาจต้องส่งข้อมูลการชำระเงินให้กับธนาคารต้นทางเพื่อให้ดำเนินการจ่ายเงินและเราอาจส่งรายละเอียดที่อยู่ให้จัดส่งแก่บริษัทที่ทำการจัดส่งบริษัท ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลหรือขายข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามนอกจากเป็นกรณีที่ช่วยป้องกันภัยอันตรายร้ายแรก หรือเรื่องสุขภาพหรือเมื่อกฎหมายกำหนด

 

สิทธิในข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่กำหนดว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้โดยผู้ใช้สามารถสอบถามได้ว่าข้อมูลใดถูกเก็บไว้และสามารถขอแก้ไขห้ามใช้หรือลบออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีนี้คุณสามารถติดต่อ customerservice@ta-to.com

 

การยกเลิกความยินยอม

ผู้ใช้แต่ละคนสามารยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยให้มีผลในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลโดยส่งอีเมลมาที่ customerservice@ta-to.com อีเมลทุกฉบับจากเราจะมีข้อแนะนำแจ้งให้รับทราบรวมอยู่ด้วย

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อความเรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ โดยทุกการเปลี่ยนแปลงจะเผยแพร่ใน www.TA-TO.com

 

บทส่งท้าย

เราหวังว่าเราได้ไขข้อข้องใจทุกข้อของคุณแล้วเนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของการทำธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายซึ่งอาจมีผลต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นเงื่อนไขการปกป้องข้อมูลของเราก็จะมีการปรับปรุงด้วยหากคุณสนใจอ่านนโยบายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาอ่านต่อที่  Terms & Conditions. 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


เกี่ยวกับเราและคำแปล

บริษัทTA-TO Contacts Co., LTD เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย หมายเลขจดทะเบียน0105543055586ภายใต้ที่อยู่75/34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์II, ชั้น20 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา), ถนนสุขุมวิทคลองเตย-เหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ10110  หากคุณมีคำแนะนำเรายินดีรับฟัง โปรดติดต่อเราได้ที่customerservice@ta-to.com หรือที่โทร. 02-661-6236 หมายเลขโทรศัพท์นี้ให้บริการในวันทำการตั้งแต่เวลา9.00 – 18.00 น.

 

คำแปล:

• บัญชีหมายถึงบัญชีที่คุณทำการลงทะเบียนเมื่อคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์

• การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หมายถึงการไม่ฏิบัติตาม(ก) หน้าที่ที่เกิดขึ้นจากการใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดเพื่อทำการดูแลและใช้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำสัญญา(ข) หมายถึงหน้าที่ตามกฎหมายในการดูและหรือทำตามหน้าที่ตามสมควร(แต่ต้องไม่มากกว่าหน้าที่ที่ได้รับ)

• วันทำการหมายถึงวันที่ไม่ใช่(ก) วันเสาร์หรืออาทิตย์(ข) วันหยุดราชการของประเทศไทย

• สัญญาหมายถึงคำสั่งซื้อสินค้าของคุณหรือสินค้าตามที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

• ลูกค้าหมายถึงบคุคคลที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์

• หนี้สินความรับผิดชอบหมายถึงหนี้สินความรับผิดชอบในการผิดสัญญาการบิดเบือนการชดใช้หรือสาเหตุอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำนดนี้

สถานะของคุณ

เมื่อทำการส่งคำสั่งซื้อหมายถึงคุณได้รับรองว่าคุณอายุเกินกว่า16 ปีบริบูรณ์และสำหรับแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์สายตาคุณได้ทำการซื้อตามใบตรวจสายตาที่ถูกต้อง

ผลกระทบ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้บังคับใช้กับทุกคำสั่งซื้อและสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อการขายและจัดหาสินค้าเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อให้เราให้ที่อยู่ในการจัดส่งและยอมรับการจัดส่งนั้นหมายถึงการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้อย่างเต็มที่เงื่อนไขที่คุณทำการส่งเสนอหรือกำหนดไม่ว่าในรูปแบบใดไม่ว่าในเวลาใดไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอีเมลหรือการพูดนั้นล้วนแล้วแต่ไม่มีผลหรือถูกยกเลิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้จะมีข้อผูกมัดยกเว้นแต่จะได้ยอมรับหรือลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

 

การเกิดขึ้นของสัญญา

ไม่เกี่ยวว่าราคาที่คุณได้เห็นหรือได้ยินมาก่อนหน้านี้จะเป็นเท่าใดเมื่อคุณเลือกสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อ คุณจะได้รับการแจ้งให้แสดงให้ทราบบนเว็บไซต์ว่าราคาที่คุณต้องจ่ายรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าดำเนินการจัดส่งเป็นเท่าใด

คุณต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนในเวลาที่ทำการสั่งซื้อโดยการให้รายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของบริษัทที่เรายอมรับหรือจ่ายโดยเพย์พอลซึ่งจำเป็นในการดำเนินการสั่งซื้อหรือคุณอาจทำการชำระโดยวิธีการอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับของเราแต่ไม่ว่ากรณีใดเราไม่มีข้อผูกมัดในการจัดหาสินค้าก่อนการได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว

เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อในเว็บไซต์ของเราคุณยอมรับคำสั่งซื้อนั้นโดยคุณยอมรับภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ทันทีในวันและเวลาที่คุณทำการส่งคำสั่งซื้อคุณรับผิดชอบในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุด ผลจนกระทั่งเราส่งคำยืนยันการสั่งซื้อจากเราหรือก่อนหน้าที่เราจะได้รับคำสั่งยกเลิกคำสั่งซื้อจากคุณ

เราไม่มีข้อผูกมัดในการจดหาสินค้าให้คุณจนกระทั่งเราได้รับคำสั่งซื้อจากคุณยกเว้นว่าเรายอมรับคำสั่งซื้อจากคุณโดยอีเมลแฟกซ์หรือการรับรู้คำสั่งซื้อของคุณจากทางอื่นซึ่งทั้งหมดถือเป็นข้อมูลเท่านั้นยังไม่ถือเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อในการรับรู้นี้เราอาจให้หมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อสินค้าที่คุณสั่งซื้อเราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อจากคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าโดยเหตุผลใดรวมทั้งการที่สินค้าไม่มีอยู่หรือเราอาจจะเสนอสินค้าอื่นให้คุณ(ในกรณีนี้คุณอาจจะต้องทำการส่งคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง)

สัญญานั้นจะเกิดขึ้นและเราจะมีการผูกมัดทางกฎหมายก็ต่อเมื่อเรายอมรับคำสั่งซืิ้อของคุณแล้วการยอมรับคำสั่งซื้อจะทำโดยเปิดเผยโดยการส่งอีเมลในเอการที่เรียกว่ายืนยันคำสั่งซื้อโดยในข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นระบุว่าเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยการยืนยันรับคำสั่งซื้อจะมีผลก็ต่อเมื่อมันถูกส่งจากเราโดยไม่มีผลกับข้อบังคับในการชำระค่าสินค้าก่อนหน้านี้เราอาจส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณเวลาใดก็ได้หลังจากเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วจนกว่าเราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณและคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื่อของคุณด้วยถ้าคุณยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนการยอมรับจากเราเราจะทำการคืนเงินที่ได้รับจากคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านทางบริษํทเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยทันที

เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดในกาแจ้งราคาที่ถูกต้องให้คุณทั้งนี้ราคาที่คุณทำการสั่งซื้อต้องได้รับการยอมรับจากเราโดยถือเป็นขั้นตอนมรการยอมรับคำสั่งซื้อถ้าหากราคามีการเปลี่ยนแปลงก่อนการยอมรับคำสั่งซื่อเราจะติดต่อคุณเพื่อถามให้คุณยืนยันว่าคุณยินดีที่จะดำเนินการต่อตามการเปลี่ยนแปลงของราคานั้น สัญญาจะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราได้ยอมรับในคำสั่งซื้อของคุณในการยืนยันคำสั่งซื้อเราไม่มีข้อผูกมัดในการจัดหาสินค้าใดๆที่อยู่ในคำสั่งซื้อจนกว่าเราจะส่งคำยืนยันของคำสั่งซื้อในสินค้านั้นๆ คุณจะต้องส่งคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องเท่านั้นโดยไม่มีการส่อให้เกิดความเข้าใจผิดและคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา

การจัดส่ง

เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้คุณตามที่อยู่ที่คุณแจ้งในคำสั่งซื้อภายใต้เวลาที่ระบุไว้จากเราเมื่อคุณทำการสั่งซื้อเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกรอบเวลาในกรณีที่มีเหตุที่ทำให้เกิดการล่าช้าของการจัดส่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถ้าหากมีกรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดส่งแต่ตามที่อนุญาตตามกฎหมายเราจะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือความเสียหายที่เกิดจากการส่งล่าช้าในการจัดส่งคุณอาจจะต้องลงนามรับสินค้าเมื่อได้รับสินค้าโดยคุณควรตรวจสอบสินค้าโดยดูความผิดปกติที่เห็นได้ชัดหรือตำหนิหรือความเสียหายก่อนการลงนามรับสินค้าคุณต้องเก็บใบเสร็จการรับสินค้าในกรณีที่จะต้องเจรจาเรื่องเกี่ยวกับสินค้านั้นอีก 

ความเสี่ยงในสินค้าตกอยู่ในมือคุณเมื่อคุณรับสินค้าแล้วยกเว้นเมื่อการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจากคุณละเมิดการทำหน้าที่ตามสัญญาความเสี่ยงนั้นจะผ่านไปยังคุณในวันที่คุณทำการละเมิดหน้าที่ตามสัญญาเมื่อความเสี่ยงนั้นผ่านไปยังคุณแล้วเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายต่อสินค้าคุณจะต้องระมัดระวังในการเปิดสินค้าโดยไม่ให้ทำให้สินค้าเสียหายในกรณีที่ใช้ของมีคมเปิด

คุณควรมั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะรับสินค้าโดยไม่รีรอตามเวลาที่ระบุโดยเราหากคุณไม่ว่างรับสินค้าคุณควรให้ใบกระดาษแสดงวิธีการให้มาส่งใหม่หรือคุณจะไปรับสินค้าเองที่บริษัทที่จัดส่งสินค้า

•  หากการดำเนินการจัดส่งถูกทำให้ช้าโดยการปฏิเสธรับจากคุณในตอนส่งสินค้าโดยไม่สมเหตุสมผลหรือคุณไม่ยอมรับสินค้า(ภายในสามวันนับจากการนำไปส่งให้คุณในวันแรก) หรือไม่ไปรับสินค้าที่บริษัทที่รับจัดส่งสินค้าเราอาจจะ(โดยที่ไม่กระทบสิทธิ์หรือการเยียวยาที่เราควรได้รับ) ดำเนินการดังต่อไปนี้

•  คิดเงินคุณในการฝากของหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นกับทางเราหรือ

ทำให้สินค้านั้นไม่มีให้จัดส่งหรือไม่มีให้ไปรับได้โดยการแจ้งให้คุณทราบว่าเรายกเลิกสัญญาโดยทันทีซึ่งเราจะคืนเงินคุณหรือโอนผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือตามวิธีที่คุณได้ทำการชำระค่าสินค้าตามสัญญาโดยหักค่าดำเนินการตามความเหมาะสม(รวมทั้งค่าความพยายามในการจัดส่งหรือการคืนสินค้าหรือค่าการฝากสินค้า)เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะยืนยันว่าสินค้าที่ได้รับนั้นพอเพียงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณรวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการของคุณเราไม่รับประกันว่าสินค้าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขความต้องการของคุณคุณรับรู้ว่าสินค้านั้นเป็นไปตามมาตรฐานและไม่ได้ทำเฉพาะเจาะจงตามเงื่อนไขความต้องการที่คุณอาจจะมีหรือหากสวมใส่แล้วไม่พอดีหรือไม่สมบูรณ์แบบหรือไม่เป็นไปตามความจำเพาะของคุณ

 

การยกเลิก

เราอาจยกเลิกสัญญาหากไม่มีสินค้าไม่ว่าเหตุผลใดเราจะแจ้งให้คุณทราบกรณีที่มีการคืนเงินค่าสินค้าที่คุณได้จ่ายไว้แล้ว

การคืนสินค้า

ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์อื่นในสินค้าคุณสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยคืนสินค้ามาให้เราไม่ว่าโดยเหตุผลใดถ้าหากคุณไม่พอใจในสินค้านั้นซึ่งคุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน15 วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าที่คุณต้องการจะคืนวันแรกตามสัญญาเพื่อคืนสินค้ากลับมาเป็นความเสี่ยงของเราการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส่งไปที่ customerservice@ta-to.com คำแจ้งของคุณจะเริ่มถูกนับตั้งแต่วันที่ถูกส่งมาเมื่อคุณครอบครองสินค้าคุณควรดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพใหม่เหมือนเดิมหากคุณต้องการคืนสินค้ามาโดยตรงถึงเราโดยไม่ใช้บริการบริษัทรับจัดส่งสินค้ากรุณาส่งมาที่

 

ที่อยู่สำหรับส่งของคืน

TA-TO Contacts  เลขที่75/34 ถนนซอยสุขุมวิท19   แขวงคลองเตย-เหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ10110

เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการยกเลิกสัญญาเงินที่เราได้รับเราจะคืนให้โดยเร็วที่สุดหรือภายใน30 วันนับจากวันที่คุณยกเลิก ในกรณีที่สินค้าถูกซื้อโดยการใช้เว้าเชอร์หรือรหัสส่วนลดหรือบัตรส่งเสริมการขายเรามีสิทธิ์ที่จะคืนเงินเฉพาะที่ติดค้างคุณจำนวนเท่าใดก็ได้เนื่องจากการยกเลิกหรือคืนสินค้านั้นโดยนับจากเงินที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อ

สินค้ามีตำหนิ

เรารับประกันว่าสินค้าที่จะถูกจัดส่งนั้นไม่เสียหายและอยู่ในจำนวนที่สั่งและสินค้าในอยู่ในสภาพสมบูณ์ตามที่โรงงานผลิตประกาศไว้ในขณะอยู่ที่เราหรือเมื่อเวลาที่คุณสั่งซื้อความแตกต่างเล็กน้อยของวัสดุสีน้ำหนักการวัดการออกแบบและคุณลักษณ์อื่นอยู่ในสภาพที่สมเหตุสมผล สินค้าควรถูกใช้ตามคำแนะนำที่โรงงานผลิตประกาศไว้อย่างเข้มงวดเป็นความรับผิดชอบของคุณในการที่จะดูแลและใช้สินค้าอย่างเข้มงวดตามคำแนะนำในการใช้

เราพยายามอย่างหนักในการจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามหากคุณแจ้งให้เราทราบว่าสินค้านั้นมีตำหนิคุณตกลงที่จะรักษาสินค้านั้นให้อยู่ในสภาพนั้นเพื่อให้เราหรือตัวแทนของเราได้ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการชดใช้ให้คุณกรณีสินค้ามีตำหนิเราอาจต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ารวมทั้งการระบุรายละเอียดตามความเหมาะสมถึงสาเหตุที่อาจทำให้สินค้านั้นเสียหายหรือใช้การไม่ได้และขอให้คุณแจ้งให้เราทราบโดยการเขียนในคำส่งสินค้าและให้ข้อมูลอื่นที่เราจำเป็นต้องใช้

หากคุณต้องการให้เราซ่อมแซมหรือแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าสินค้าตามสัญญาและเราพบว่าสินค้านั้น:

• ถูกใช้โดยไม่ถูกต้องผิดวิธีหรือละเลยการดูเลไม่ให้การรักษาที่ดีการขาดความระมัดระวังและการใช้ในเงื่อนไขที่ไม่ปกติหรือ

• อยู่ในอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายในกรณีที่พยายามแก้ไขดัดแปลงหรือซ่อมแซมหรือ

•  ถูกทำให้หรือใช้ตรงข้ามกับคำแนะนำการใช้จากโรงงานผลิตสินค้า

•  การเสื่อมจากการสวมใส่ตามปกติหรือการเปิดออก

หลังจากการส่งโดยเราแล้วเราอาจจะตัดสินใจไม่ซ่อมแซมแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินให้คุณสำหรับสินค้านั้นหรือเราอาจให้คุณรับผิดชอบค่าขนส่งหรือค่าบริการตามมาตรฐานโดยหักจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือข้อมูลการจ่ายเงินที่คุณให้มาเมื่อคุณทำการสั่งซื้อภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหนี้สินความรับผิดชอบค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการนี้

บัตรกำนัล

คุณอาจใช้บัตรกำนัลส่งเสริมการขายในการซื่อของจากเว็บไซต์ของเราหากคุณมีบัตรกำนัลส่งเสริมการขายบัตรนั้นสามารถใช้ได้โดยใครก็ได้ที่คุณอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แทนกรณีที่มีการปลอมแปลงหรือหลอกลวงหรือมีความน่าสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลของขวัญเพื่อใช้ซื้อหรือแลกของในเว็บไซต์เราอาจทำการปิดบัญชีของคุณและขอให้คุณชำระค่าสินค้าโดยวิธีอื่นเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียการขโมยหรือบัตรกำนัลส่งเสริมการขายที่ผิดกฎหมาย

 

เงื่อนไขในการแลกโดยใช้บัตรกำนัลส่งเสริมการขายมีดังนี้:

• เริ่มจากเมื่อเราให้บัตรกำนัลส่งเสริมการขายที่สามารถใช้ในเว็บไซต์โดยเราจะส่งให้คุณทางอีเมลบัตรกำนัลส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะทางเว็บไซต์เท่านั้น

• บัตรกำนัลส่งเสริมการขายจะใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรและสามารถใช้แลกครั้งเดียวโดยไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลส่งเสริมการขายอื่นๆสินค้าบางแบรนด์อาจจะไม่เข้าร่วมบัตรกำนัลส่ง   เสริมการขายนี้

•  เครดิตหรือวงเงินจากบัตรกำนัลส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพื่อซื้อสินค้าจากบุคคลที่สามนอกจากเรา

•  หากคุณสั่งสินค้าที่มีราคาตำกว่าบัตรกำนัลส่งเสริมการขายจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างให้คุณ

•  วงเงินจากบัตรกำนัลส่งเสริมการขายไม่ได้มีดอกเบี้ยหรือมีค่าเหมือนเงินสด

หากวงเงินของบัตรกำนัลส่งเสริมการขายไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคุณต้องทำการจ่ายส่วนต่างด้วยการชำระเงิน

 

ข้อจำกัดของหนี้สินและความรับผิดชอบ

วรรคนี้มีผลกับทุกวรรคและกำนดไว้ใช้สำหรับหนี้สินความรับผิดชอบทั้งหมดของเราและถือเป็นเพียงการชดใช้ให้คุณโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับ:

•  การดำเนินการการไม่ดำเนินการการอ้างว่าดำเนินการหรือความล่าช้าในการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญาหรือเว็บไซต์(หรือส่วนหนึ่งส่วนใด); or

•  ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

ไม่มีระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดที่จะยกเว้นหรือจำกัดเฉพาะ:

•  หนี้สินและความรับผิดชอบของเราต่อ(ก) การปลอมแปลง; (ii) ความตายหรือการบาดเจ็บส่วนตัวที่เกิดจากการละเมิดหน้าที่หรือ(ข) หนี้สินความรับผิดชอบที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดตามที่          กำหนดไว้ในกฎหมายหรือ

• สถานะของคุณในฐานะลูกค้า

เราไม่รับประกันและขอยกเว้นหนี้สินความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับความถูกต้องความสมบูรณ์ความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์หรือความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลจากการเข้าถึงเว็บไซต์เรายกเว้นหนี้สินความรับผิดชอบทั้งหมดในการส่งผ่านหรือการรับหรือความล้มเหลวในการส่งหรือรับเนื้อหาใดๆหรือวัตถุใดๆไม่ว่าในรูปแบบใด คุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่เข้าถึงได้เมื่อใช้เว็บไซต์เพื่อทำการตัดสินใจซื้อสินค้าคุณควรที่จะใช้วิจารณญาณตัวเองในการสอบถามหาข้อมูลก่อนที่คุณจะมีความเห็นของคุณเองและดำเนินการตามข้อมูลนั้นๆ เราไม่ยอมรับและยกเว้นต่อหนี้สินความรับผิดชอบต่อการละเมิดหน้าที่นอกเหนือจากหนี้สินความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นตามข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

เราไม่มีหนี้สินความรับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้สูญเสียกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูญเสียเวลาการดำเนินงานสูญเสียโอกาสสูญเสียเจตจำนงที่ดีสูญเสียชื่อเสียงสูญเสียหรือถูกทำลายหรือการคดโกงของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมหรือผลกระทบจากความสูญเสียนั้น

 

การจัดการเรื่องการรับประกันและการร้องเรียน

เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วยความเหมาะสมตามทักษะวิชาชีพและด้วยความระมัดระวัง เราให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดโดยคุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทำการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยเราจะพยายามจัดการกับคำร้องของคุณอย่างรวดเร็วและอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุดโดยอาจจะติดต่อคุณเมื่อได้รับคำร้องหรือข้อร้องเรียนจากคุณ

เมื่อมีข้อร้องเรียนกรุณาอธิบายถึงสิ่งที่คุณร้องเรียนถึงให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งสำเนาคำสั่งซื้อสินค้าหรืออย่างน้อยที่สุดให้แจ้งหมายเลขอ้างอิงยืนยันการสั่งซื้อสินค้าหากคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในห้าวันทำการกรุณาแจ้งร้องเรียนอีกครั้งอาจเป็นไปได้บ้างที่ว่าอีเมลของคุณอาจติดอยู่ในตัวกั้นอีเมลขยะและไม่ถึงเราหรือข้อความที่เราติดต่อกลับถึงคุณอาจจะส่งไม่ถึงคุณ

 

การป้องกันข้อมูล

นโยบายการรักษาความลับคือนโยบายการรักษาความลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข

เหตุการณ์ที่ไม่สามรถควบคุมได้

เหตุที่เกิดจากบุคคลที่สาม(รวมถึงนักล้วงข้อมูลผู้จัดหาสินค้ารัฐบาลหรือองค์กรกึ่งรัฐองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์การส่วนท้องถิ่น) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จราจลรัฐประหารสงครามกลางเมืองภาวะฉุกเฉินการก่อการร้ายการโจรกรรมการจับกุมกักขังถ่วงตัวหรือกักกันโดยหน่วยงานของรัฐการประท้วงหรือการเกิดสถานการณ์หลายๆอย่างพร้อมกันหรือการห้ามพนักงานการเกิดโรคระบาดไฟไหม้ระเบิดพายุอุทกภัยภัยแล้งสภาพอากาศแปรปรวนแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติอุบัติเหตุเครื่องกลขัดข้องซอฟท์แวร์ที่ใ้ช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคอินเตอร์เน็ตการกักตุนหรือการไม่สามารถรับของจากผู้จัดหาสินค้าหรือการมีปัญหากับสาธารณูปโภควัสดุอุปรณ์หรือการขนส่ง("เหตุสุดวิสัย") ไม่ว่าจะเป็นเหตุทีน่าสงสัยว่าจะเกิดหรือเป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าเกิดขึ้นได้

ไม่ว่าคุณหรือทางเราจะยกเลิกสัญญาในการนี้ให้แจ้งเป็นลายลักษ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเป็นเวลาสองวันหรือมากกว่าสองวันทำการโดยที่แต่ละฝ่ายไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้(นอกจากการคืนเงินกรณีที่สินค้าได้ถูกชำระค่าสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการส่ง)

ถ้าหากได้ทำสัญญากันว่าจะจัดการหาสินค้าอย่างเดียวกันหรือเหมือนกันไปให้มากกว่าลูกค้าหนึ่งคนและหากถูกขัดขวางไม่ให้ดำเนินการข้อตกลงได้โดยเหตุสุดวิสัยเราอาจตัดสินใจโดยฝ่ายเดียวในการดำเนินตามสัญญาข้อไหนและถึงขั้นไหน

 

ผิดสัญญาและยกเลิกสัญญา

หากคุณ(ก) ละเมิดข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้(ข) แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้ให้วงเงินเครดิตว่าคุณยกเลิกหรือจะยกเลิกการจ่ายเงินหรือคำสั่งซื้อหรือข้อตกลงที่ได้ตกลงแล้วสำหรับคุณในการที่จะยกเลิกหรือเป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่บริหารที่ทำขึ้นหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ถูกแต่งตั้งขึ้นให้จัดการธุระของคุณธุรกิจหรือทรัพย์สินและหรือจัดการหรือผู้ที่ช่วยจัดการให้ผู้รับที่ถูกแต่งตั้งขึ้นในทรัพย์สินของคุณทั้งหมดหรือดำเนินการภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่กำหนดโดยศาลหรือโดยเจ้าของวงเงินเครดิตมอบหมายให้ผู้รับหรือผู้จัดการหรือผู้บริหารของผู้รับหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยศาลเพื่อทำการยกเลิกหรือคำสั่งล้มละลายหรือการที่คุณเผชิญกับการกระทำอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เป็นผลของหนี้ในคำพิพากษาใดๆก็ตาม

เราอาจทำการสิ้นสุดสัญญาทันทีหรือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคงเงินมัดจำไว้และคุณควรรับรองหรือชี้แจงคำกล่าวอ้างทั้งหมดรวมทั้งความสูญเสียความเสียหายหนี้สินความรับผิดชอบต้นทุนค่าใช้จ่ายของอะไรก็ตามที่เกิดจากการสิ้นสุดสัญญานั้นและยอดรวมทั้งหมดที่ค้างต่อเราของคุณเมื่อสามารถจ่ายได้ทันที

การสิ้นสุดสัญญานี้จะเป็นผลโดยไม่เกี่ยงต่อสิทธิที่อาจเกิดขึ้นหรือค่าชดใช้สะสมไม่ว่าของคุณหรือของเราการสิ้นสุดสัญญาจะไม่มีผลกระทบหรือมีผลต่อเนื่องต่อคำสั่งในข้อกำหนดที่เปิดเผยหรือผลที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรือมีผลต่อเนื่องหลังจากการสิ้นสุดสัญญานั้น

 

การแจ้งเตือน

คำเตือนหรือการแจ้งภายใต้สัญญานี้จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะให้ดำเนินการโดยบุคคลโดยการจ่ายล่วงหน้าหรือเป็นการจัดส่งโดยจดหมายหรืออีเมลไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่อยู่หรืออีเมลที่ล่าสุดที่แต่ละฝ่ายทราบ

คำเตือนที่ส่งโดยไปรษณีย์จะมีผลหลังจากสองวันทำการหากจดหมายนั้นถูกส่งโดยมีผู้รับอยู่ในประเทศไทยคำเตือนหรือการแจ้งใดๆที่ส่งโดยอีเมลจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์ได้ว่าอีเมลนั้นไดัรับในเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของผู้รับผลการพิสูจน์นี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าจดหมายหรืออีเมลนั้นถูกจ่าหน้าหรือเขียนอย่างถูกต้องหรืออาจจะเป็นหลังฐานการส่งการจ่ายเงินหรือบันทึกการส่งมอบหรือการรับก็ได้

 

การโฆษณาบนเว็บไซต์

เราจะใช้ความสมเหตุสมผลในการทำตามกฎที่เกี่ยวข้องในการพิมพ์ในเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการโฆษณาจากหน่วยงานรัฐ

 

เรื่องทั่วไป

เราจะเก็บรักษาข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณและข้อกำหนดและเงื่อนไขจนถึงหกปีหลังจากที่เราได้รับคำสั่งซื้อจากคุณอย่างไรก็ตามเพื่อการอ้างอิงของคุณในอนาคตเราแนะนำว่าคุณควรพิมพ์และเก็บสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขคำสั่งซื้อและใบยืนยันคำสั่งซื้อไว้

จะไม่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้จากคุณและเราในการที่จะยกเว้นสิทธิ์หรือขยายไปถึงหรือกระทบต่อหรือมีผลต่อเหตุการณ์หรือความเสียหายต่อสิทธิใดๆหรือการชดใช้ใดๆจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือการดัดแปลงหรือลดละสิทธิของคุณหรือของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

หากวรรคใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้ให้มีผลเป็นหรือถูกแจ้งโดยศาลหรือหน่วยงานยุติธรรมให้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้การบังคับใช้ไม่ได้นั้นจะไม่มีผลต่อวรรคอื่นใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวรรคอื่นใดซึ่งข้อความทั้งหมดนั้นจะยังมีผลเต็มที่ตราบนานเท่าที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้จะมีผลต่อเนื่่องโดยไม่มีข้อกำหนดให้บังคับใช้ไม่ได้

คุณจะไม่มอบหมายโอนหรือจ้างต่อหรือสร้างความเชื่อมั่นต่อหรือดำเนินการนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือใช้สิทธิของคุณหรือหน้าที่คุณนอกเหนือไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้จะทำให้เกิดความร่วมมือหน่วยงานหรือความสัมพันธ์ฉันท์นายจ้างลูกจ้างระหว่างคุณและเรา

ไม่มีบุคคลใดที่ไม่อยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้จะอ้างสิทธิภายใต้หรืออ้างสิทธิในผลประโยชน์จากวรรคใดวรรคหนึ่งกระทั่งแม้บุคคลนั้นจะอ้างถึงวรรคนนั

Sorry! There are no jobs open at the moment.

ค่าสายตาที่หายากเป็นพิเศษ

คุณคงลำบากใจไม่ใช่น้อย หากคอนแทคเลนส์ที่ใช้อยู่เป็นประจำหาค่าสายตาที่ตรงกับคุณได้ยากในเมืองไทย ปัญหาน่าหนักใจเหล่านี้จะหมดไป เพราะที่นี่เราได้รวบรวมคอนแทคเลนส์จากแบรนด์ดังไว้ให้บริการครอบคลุ่มทุกค่าสายตาที่คุณต้องการง่าย ๆไม่ต้องออกตามหาตามร้านค้าเพียงแค่คุณระบุค่าสายตาที่ต้องการส่งให้กับเราแล้วส่งผ่านทางอีเมล เราให้ยินดีที่จะจัดหาคอนแทคเลนส์ให้อย่างเต็มความสามารถ

ค่าสายตาเอียง & ค่าสายตายาวหายาก (+)

คุณใส่คอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาเอียงหรือค่าสายตาที่ได้หายากเป็นพิเศษอย่างค่าสายตายาวอยู่หรือไม่ หากคุณกำลังมองหาร้านค้าที่จำหน่ายคอนแทคเลนส์สำหรับค่าสายตาที่หาได้ยาก ลองเปลี่ยนมาช้อปคอนแทคเลนส์กับเรา การันตีได้ว่าคุณจะได้รับบริการตอบกลับที่น่าประทับใจอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะเข้ามาสั่งซื้อสินค้าเมื่อใดเราเตรียมพร้อมสต็อกสินค้าไว้ค่อยให้บริการคุณเสมอ หมดกังวนเรื่องค่าสายตาที่หายากหรือต้องรอคอยสินค้าที่สั่งไว้เป็นเวลานาน

บริการแจ้งเตือนก่อนคอนแทคเลนส์หมด

ทุกการสั่งซื้อคอนแทคเลนส์จากลูกค้า เราเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด สร้างความประทับใจ เป็นสิ่งแรกที่เราปฎิบัติในงานบิการ ก่อนที่คุณจะหลงลืมบ้างสิ่งที่สำคัญ ในบ้างครั้งที่คุณอาจลืมไปว่าคอนแทคเลนส์ที่เคยสั่งซื้อไว้ใช้งานในครั้งก่อนนั้นใกล้จะหมด แต่เราไม่เคยลืมที่จะบอกให้ได้รู้ก่อนที่เลนส์จะหมดเสมอ ด้วยบริการแจ้งเตือนหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าก่อน รอบการใช้งานคอนแทคเลนส์ของคุณจะหมด เพื่อให้คุณไม่พลาดที่จะสั่งซื้อคอนแทคเลนส์ไว้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง เราจะมีอีเมลส่งไปแจ้งให้ทราบเป็นข้อความสั้นๆ หรือ เพื่อความมั่นใจทางเราจะมีพนักงานฝ่ายดูแลลูกค้าโทรศัพท์สอบถาม และแจ้งให้คุณได้ทราบก่อนเวลาด้วยเช่นกัน เพราะเราเชื่อว่าบริการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากหากคุณเป็นผู้ที่จำเป็นต้องใช้งานคอนแทคเลนส์อยู่เป็นประจำ

บริการสั่งตัดเลนส์แว่นตาชนิดพิเศษ

คุณต้องการสั่งตัดเลนส์แว่นตาชนิดพิเศษ แต่ไม่มั่นใจว่าจะสั่งตัดเลนส์ดังกล่าวผ่านกับเว็บไซต์ของเรานั้นได้อย่างไร หมดกังวนในเรื่องนี้ไปได้เลย เพราะเรามีเลนส์แว่นตาชนิดพิเศษที่หลากหลาย รวมไปถึงเลนส์คุณภาพสูงที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากค่ายผู้ผลิตเลนส์แว่นตายี่ห้อดังอย่าง Kodak, Crizal Prevencia และอื่น ๆอีกมากมายไว้ค่อยให้บริการ รวมไปถึงบริการให้คำแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเลนส์ไว้ค่อยให้ข้อมูลรายเอียดของเลนส์อีกด้วย เพียงความสนใจเล็กน้อยจากคุณเรายินดีให้บริการและนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณเสมอ

บริการจ่ายค่าตรวจวัดสายตาให้ย้อนหลัง

หากคุณต้องการสั่งซื้อเลนส์จากเรา แต่ไม่ทราบค่าสายตาในปัจจุบัน? บริการพิเศษสุด! เรามีความยินดีที่จะจ่ายคืนค่าตรวจวัดค่าสายตาเบื้องต้นให้กับคุณ สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อคอนแทคเลนส์รุ่นใดก็ได้ตั่งแต่ 4 กล่องขึ้น หรือผู้ที่ต้องการสั่งตัดเลนส์แว่นตาพร้อมกรอบแว่นกับเรา เพียงแค่คุณยืนยันการสั่งซื้อและแนบแสดงผลทดสอบค่าสายตาพร้อมบิลค่าใช้จ่ายของท่านเป็นไฟล์ pdf. ส่งกลับมาหาเราที่อีเมล customerservice@ta-to.com โดยเราจะหักตัดเป็นค่าทดสอบสายตาจากค่าสินค้า โดยส่วนต่างค่าทดสอบสายตาสูงสุดไม่เกิน 750 บาท ต่อบิล บริการนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อครั้งแรกบนหน้าเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

ข้อจำกัดในการขอเปลี่ยนเลนส์

หมดกังวนเรื่องการสั่งซื้อสินค้าจากเรา สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อคอนแทคเลนส์จากเรามั่นใจได้ว่าหากสินค้าที่คุณได้รับตรวจสอบแล้วพบว่าใกล้จะหมดอายุการใช้งาน เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้กับท่าน บริการรับสินค้าคืนได้ทุกพื้นที่ หากลูกค้าอาศัยอยู่ภายในเขตพื้นที่กรุ่งเทพฯ เรามีบริการแมสเซ็นเจอร์รับส่งด่วน นำกลับสินค้าคืนจากคุณถึงหน้าบ้าน เพราะเราให้ความสำคัญยิ่งกับทุกการสั่งซื้อจากคุณลูกค้าเสมอ

tato website
Managing Director

SONIA YAMDAGNI
View Sonia Yamdagni's LinkedIn profile View Sonia Yamdagni's profile
tato website
Business Development Director

RUSSELL DAVIS
View Russell Davis's LinkedIn profile View Russell Davis's profile
tato website
Social Media Marketing Manager

KRITTAYA (TAEW) MEESIN
View Krittaya (Taew) Meesin's LinkedIn profile View Krittaya (Taew) Meesin's profile
TATO

หากคุณกำลังค้นหาแหล่งรวมสินค้า แว่นตา แว่นกันแดด และคอนแทคเลนส์ ที่มาพร้อมกับบริการสั่งตัดแว่นตาได้ตามค่าวัดสายตาผ่านออนไลน์ ที่นี้เรามีครบทุกบริการที่คุณต้องการ

ช้อปออนไลน์คอนแทคเลนส์ และแว่นตาหนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่จำหน่ายคอนแทคเลนส์แบรนด์ชั่นนำ ในราคาถูกที่สุดของไทย TA-TO.com เปิดกิจการ ตั้งแต่ปี 2001 ด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจนานกว่า 10 ปีทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ที่ใช้งานคอนแทคเลนส์ และผู้ใส่แว่นตาเป็นประจำ มั่นใจได้กับสินค้าบริการเน้นบริการที่ประทับใจจัดส่งรวดเร็วถึงหน้าบ้าน ส่งฟรีทั่วประเทศ ทุการสั่งซื้อมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการ โดยเรามีบริการสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านคอนแทคเลนส์ให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์และ livechat บนหน้าเว็บไซต์ถึงสามภาษาทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น การันตรีสินค้าคุณภาพและบริการด้วยยอดสั่งซื้อคอนแทคเลนส์กว่า 3,000,000 กล่องทั่วประเทศไทย เราทำงานด้วยทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกขั้นตอน และบริการ

 

แหล่งรวมคอนแทคเลนส์ชั้นนำราคาถูกสุดในประเทศไทย

เราพร้อมให้บริการจัดส่งภายใน 24ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพฯและ 2 วันทำการ สำหรับเขตการจัดส่ง ในต่างจังหวัดสินค้าทุกรายการ ที่คุณสั่งซื้อเรามีสต๊อกสำรองให้มากกว่า 20,000 กล่อง ราคาถูกกว่าใครเพราะ Ta-To.com เราร่วมงานโดยตรงกับผู้ผลิตคอนแทคเลนส์แบรนด์ชั้นนำของโลกอาทิ  Acuvue, Air Optix Aqua,Focus Dailies,FreshLook,Maxim และSofLens กล้าการันตีคุณภาพ และราคาที่ท่านได้รับนั้นถูกกว่าเจ้าอื่น ๆในท้องตลาดอย่างแน่นอน หมดปัญหาทุกค่าสายตาที่หาซื้อคอนแทคเลนส์ไม่ได้ หรือยุ่งยากกับการรอคอยร้านแว่นตาในการสั่งทำแว่นใหม่ ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วที่นี้เรามีสินค้าที่คุณต้องการ  

 

ช้อปแว่นตาและแว่นกันแดดแท้จากแบรนด์

แหล่งรวมแว่นตา แว่นสายตา กรอบแว่นตาและแว่นกันแดด ช้อปผ่านออนไลน์ง่ายๆ ครอบคลุมทุกสินค้าที่คุณต้องการกับ Ta-To.com ที่นี้เรามีกรอบแว่นตาทุกแบรนด์ดังให้คุณได้เลือกสรร เว็บไซต์ช้อปแว่นตาออนไลน์ ที่แรกของเมืองไทยที่คุณสามารถสั่งตัดแว่นสายตาผ่านออนไลน์ได้ บริการครอบคลุมทุกปัญหาเรื่องสายตา พร้อมให้คำปรึกษาก่อนการสั่งซื้อแว่น เอกสิทธิ์แท้สินค้าแท้ทุกชิ้นจากแว่นตาแบรนด์เนมอาทิ Ray Ban, Oakley, Paul Hueman, Gucci, Marc Jacob, Fendi, Calvin Klein, Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren, D&G, Prada, Tom Ford, Miu Miu and Persoทุกสินค้าที่เราเสนอให้ราคาถูกกว่าใคร หมดกังวนเรื่องสินค้าหากมีตำหนิหรือได้สินค้าไม่ตรงรายการสั่งซื้อ เราบริการความพึงพอใจจากเราพร้อมให้คุณเปลี่ยนคืนสินค้าได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

บริการรวดเร็ว จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเรามีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อหลายแห่งในกรุงเทพฯ ยกตัวอย่างเช่น MBK แค่แหล่งช้อปปิ้งเดียว คุณก็หาซื้อสินค้าได้ครบทุกสิ่งอย่าง รวมไปถึงแว่นตา แว่นกันแดด แว่นแฟชั่น หรือคอนแทคเลนส์ทุกรูปแบบ แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากสภาพการจราจรในปัจจุบันที่ติดขัดในเมืองกรุง หรือลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด คุณคงพอที่จะนึกภาพออกได้ว่าต้องเดินทางไกล และเสียเวลากว่าจะออกจากบ้านเดินเบียดเสียดผู้คนมากมายเพื่อออกไปช้อปสินค้าเอง ลองเปลี่ยนมาเป็น Ta-To.com ช้อปเดี่ยวที่จะทำให้คุณได้ช้อปคอนแทคเลนส์ง่ายๆ ส่งตรงสินค้าทุกรายการสั่งซื้อถึงหน้าบ้านภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับในเขตกรุงเทพ และส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS ภายใน 2-5 วันทำการ ในเขตพื้นที่จัดส่งในต่างจังหวัด รับประกันสินค้าแว่นตา แว่นกันแดดทุกชิ้นมีใบรับประกันสินค้าจากแบรนด์

 

สุดยอดแผนกบริการลูกค้าที่พร้อมให้ข้อมูลครอบคลุมถึงถึง 3 ภาษาไทย, อังกฤษ,ญี่ปุ่น

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์, กรอบแว่นตา หรือแว่นกันแดด เราพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความยินดี เวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 9:00 น. - 10:00น. และวันเสาร์ เวลา 09:00 น. – 13:00 น.ยกเว้นวันหยุดธนาคาร เบอร์โทรติดต่อ 02-661-6236 หรือสอบถามผ่านหน้าเว็บไซต์ Ta-To.com ผ่าน live chat หรือส่งอีเมลหาเราได้ที่ customerservice@ta-to.com ทุกคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าเราพร้อมสำหรับคำตอบเพื่อคุณเสมอ

 

ประสบการณ์เหนือชั้น กับแพลตฟอร์มเว็บไซต์อันทันสมัย และระบบชำระเงินที่ปลอดภัย  

Ta-To.com เราใส่ใจทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัยทางการเงินและจัดหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่าย มั่นใจได้ว่าทุกรายการสั่งซื้อข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะเป็นความลับ ปลอดภัยด้วยระบบชำระเงิน Omise Payments www.omise.com แพลตฟอร์มชำระเงินหนึ่งเดียวในเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุดหมดทุกข้อจำกัด การชำระค่าสินค้า หากคุณไม่มีบัตรเครดิตคุณสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด, PayPal, หรือโอนผ่านตู้ ATM 

TATO

  

หากคุณกำลังค้นหาแหล่งรวมสินค้า แว่นตา แว่นกันแดด และคอนแทคเลนส์ ที่มาพร้อมกับบริการสั่งตัดแว่นตาได้ตามค่าวัดสายตาผ่านออนไลน์ ที่นี้เรามีครบทุกบริการที่คุณต้องการ

ช้อปออนไลน์คอนแทคเลนส์ และแว่นตาหนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่จำหน่ายคอนแทคเลนส์แบรนด์ชั่นนำ ในราคาถูกที่สุดของไทย TA-TO.com เปิดกิจการ ตั้งแต่ปี 2001 ด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจนานกว่า 10 ปีทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ที่ใช้งานคอนแทคเลนส์ และผู้ใส่แว่นตาเป็นประจำ มั่นใจได้กับสินค้าบริการเน้นบริการที่ประทับใจจัดส่งรวดเร็วถึงหน้าบ้าน ส่งฟรีทั่วประเทศ ทุการสั่งซื้อมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการ โดยเรามีบริการสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านคอนแทคเลนส์ให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์และ livechat บนหน้าเว็บไซต์ถึงสามภาษาทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น การันตรีสินค้าคุณภาพและบริการด้วยยอดสั่งซื้อคอนแทคเลนส์กว่า 3,000,000 กล่องทั่วประเทศไทย เราทำงานด้วยทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกขั้นตอน และบริการ

 

แหล่งรวมคอนแทคเลนส์ชั้นนำราคาถูกสุดในประเทศไทย

เราพร้อมให้บริการจัดส่งภายใน 24ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพฯและ 2 วันทำการ สำหรับเขตการจัดส่ง ในต่างจังหวัดสินค้าทุกรายการ ที่คุณสั่งซื้อเรามีสต๊อกสำรองให้มากกว่า 20,000 กล่อง ราคาถูกกว่าใครเพราะ Ta-To.com เราร่วมงานโดยตรงกับผู้ผลิตคอนแทคเลนส์แบรนด์ชั้นนำของโลกอาทิ  Acuvue, Air Optix Aqua,Focus Dailies,FreshLook,Maxim และSofLens กล้าการันตีคุณภาพ และราคาที่ท่านได้รับนั้นถูกกว่าเจ้าอื่น ๆในท้องตลาดอย่างแน่นอน หมดปัญหาทุกค่าสายตาที่หาซื้อคอนแทคเลนส์ไม่ได้ หรือยุ่งยากกับการรอคอยร้านแว่นตาในการสั่งทำแว่นใหม่ ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วที่นี้เรามีสินค้าที่คุณต้องการ  

 

ช้อปแว่นตาและแว่นกันแดดแท้จากแบรนด์

แหล่งรวมแว่นตา แว่นสายตา กรอบแว่นตาและแว่นกันแดด ช้อปผ่านออนไลน์ง่ายๆ ครอบคลุมทุกสินค้าที่คุณต้องการกับ Ta-To.com ที่นี้เรามีกรอบแว่นตาทุกแบรนด์ดังให้คุณได้เลือกสรร เว็บไซต์ช้อปแว่นตาออนไลน์ ที่แรกของเมืองไทยที่คุณสามารถสั่งตัดแว่นสายตาผ่านออนไลน์ได้ บริการครอบคลุมทุกปัญหาเรื่องสายตา พร้อมให้คำปรึกษาก่อนการสั่งซื้อแว่น เอกสิทธิ์แท้สินค้าแท้ทุกชิ้นจากแว่นตาแบรนด์เนมอาทิ Ray Ban, Oakley, Paul Hueman, Gucci, Marc Jacob, Fendi, Calvin Klein, Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren, D&G, Prada, Tom Ford, Miu Miu and Persoทุกสินค้าที่เราเสนอให้ราคาถูกกว่าใคร หมดกังวนเรื่องสินค้าหากมีตำหนิหรือได้สินค้าไม่ตรงรายการสั่งซื้อ เราบริการความพึงพอใจจากเราพร้อมให้คุณเปลี่ยนคืนสินค้าได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

บริการรวดเร็ว จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเรามีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อหลายแห่งในกรุงเทพฯ ยกตัวอย่างเช่น MBK แค่แหล่งช้อปปิ้งเดียว คุณก็หาซื้อสินค้าได้ครบทุกสิ่งอย่าง รวมไปถึงแว่นตา แว่นกันแดด แว่นแฟชั่น หรือคอนแทคเลนส์ทุกรูปแบบ แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากสภาพการจราจรในปัจจุบันที่ติดขัดในเมืองกรุง หรือลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด คุณคงพอที่จะนึกภาพออกได้ว่าต้องเดินทางไกล และเสียเวลากว่าจะออกจากบ้านเดินเบียดเสียดผู้คนมากมายเพื่อออกไปช้อปสินค้าเอง ลองเปลี่ยนมาเป็น Ta-To.com ช้อปเดี่ยวที่จะทำให้คุณได้ช้อปคอนแทคเลนส์ง่ายๆ ส่งตรงสินค้าทุกรายการสั่งซื้อถึงหน้าบ้านภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับในเขตกรุงเทพ และส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS ภายใน 2-5 วันทำการ ในเขตพื้นที่จัดส่งในต่างจังหวัด รับประกันสินค้าแว่นตา แว่นกันแดดทุกชิ้นมีใบรับประกันสินค้าจากแบรนด์

 

สุดยอดแผนกบริการลูกค้าที่พร้อมให้ข้อมูลครอบคลุมถึงถึง 3 ภาษาไทย, อังกฤษ,ญี่ปุ่น

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์, กรอบแว่นตา หรือแว่นกันแดด เราพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความยินดี เวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 9:00 น. - 10:00น. และวันเสาร์ เวลา 09:00 น. – 13:00 น.ยกเว้นวันหยุดธนาคาร เบอร์โทรติดต่อ 02-661-6236 หรือสอบถามผ่านหน้าเว็บไซต์ Ta-To.com ผ่าน live chat หรือส่งอีเมลหาเราได้ที่ customerservice@ta-to.com ทุกคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าเราพร้อมสำหรับคำตอบเพื่อคุณเสมอ

 

ประสบการณ์เหนือชั้น กับแพลตฟอร์มเว็บไซต์อันทันสมัย และระบบชำระเงินที่ปลอดภัย  

Ta-To.com เราใส่ใจทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัยทางการเงินและจัดหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่าย มั่นใจได้ว่าทุกรายการสั่งซื้อข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะเป็นความลับ ปลอดภัยด้วยระบบชำระเงิน Omise Payments www.omise.com แพลตฟอร์มชำระเงินหนึ่งเดียวในเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุดหมดทุกข้อจำกัด การชำระค่าสินค้า หากคุณไม่มีบัตรเครดิตคุณสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด, PayPal, หรือโอนผ่านตู้ ATM