Please review your cart

Shipping Information

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า

 

  • ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ TA-TO.com หลังเวลา 11:00 น. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าภายในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ท่านจะได้รับสินค้าในวันถัดไปหลังทำรายการ กรณีขอทำการจัดส่งสินค้าเร่งด่วน บริการนี้จะถูกพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่การจัดส่งของเจ้าหน้าที่ ที่กำลังปฎิบัติงาน ซึ่งอาจจะไม่ได้รับบริการตามคำขอทั้งหมด
  • เพื่อให้ได้รับบริการที่เต็มประสิทธิภาพและได้รับสินค้ารวดเร็ว ลูกค้าควรกรอกข้อมูลการจัดส่งให้ถูกต้องครบถ้วน สิ่งสำคัญการให้ข้อมูลการติดต่อ หากท่านไม่กรอกให้เบอร์โทร สำหรับการติดต่อกลับในระบบจะไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อได้
  • สอบถามข้อมูลการจัดส่งสินค้าของท่าน กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า TA-TO Call Center โทร. 02-661-6236 ต่อ 8, English Line : 089 - 699 3222, อีเมล: customerservice@ta-to.com

 

ลูกค้าต่างจังหวัด ชำระเงินค่าสินค้าได้โดยการโอนผ่านชื่อบัญชีธนาคาร TA-TO CONTACTS CO., LTD. ดังนี้ 

  • ธนาคารกสิกรไทย

            บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 611-2-00747-2

            สาขาอโศก สุขุมวิท 21                                                         

  •  ธนาคารกรุงเทพฯ

            บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 101-7-20883-4

            สาขา สีลม 

 

สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

 

ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ TA-TO.com หลังเวลา 11:00 น. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าภายในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ท่านจะได้รับสินค้าในวันถัดไปหลังทำรายการ กรณีขอทำการจัดส่งสินค้าเร่งด่วน บริการนี้จะถูกพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่การจัดส่งของเจ้าหน้าที่ ที่กำลังปฎิบัติงาน ซึ่งอาจจะไม่ได้รับบริการตามคำขอทั้งหมด

เพื่อให้ได้รับบริการที่เต็มประสิทธิภาพและได้รับสินค้ารวดเร็ว ลูกค้าควรกรอกข้อมูลการจัดส่งให้ถูกต้องครบถ้วน สิ่งสำคัญการให้ข้อมูลการติดต่อ หากท่านไม่กรอกให้เบอร์โทร สำหรับการติดต่อกลับในระบบจะไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อได้

สอบถามข้อมูลการจัดส่งสินค้าของท่าน กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า TA-TO Call Center โทร. 02-661-6236 ต่อ 8, English Line : 089 - 699 3222, อีเมล: customerservice@ta-to.com